L

Om os

Løgumkloster Danseforening med hjemsted i Løgumkloster blev stiftet den 8. februar 2001.
 
Foreningens formål er at sætte deltagerne i stand til at danse til moderne og klassiske rytmer og gennem dansen at udbrede glæde og social samhørighed og give andre mulighed for den samme glæde.
 
Der danses i Klosterhallerne, Idrætsvej Løgumkloster..
Instruktører er:
Ruth Wind (tlf. 42192232)
Tenna Eskildsen (tlf.29852993)
Dorthe Detlef (tlf. 50432527)
 
Efter seneste generalforsamling den 7. september 2021 og efterfølgende konstituering er foreningens bestyrelse:
 
Formand: Ruth Wind, Gåsblokvej 8, 6240 Løgumkloster, tlf. 42192232,
Næstformand: Sigrid Andersen, Rangstrupvej 20, 6534 Agerskov, tlf. 51749801
Sekretær: Heidi Konstmann Lange, Emmerskevej 6, 6270 Tønder, tlf. 42265663,
Kasserer: Jens Johannsen, Lærkevænget 3, 6360 Tinglev, tlf. 74643001,
Kiirsten Schmidt, Drengstedvej 35, 6780 Skærbæk, tlf. 24987332
 
Suppleant: Tenna Eskildsen
 
Revisorer: Mogens Andersen og Kurt Kjærgaard
Løgumkloster Danseforening  | dansikloster@hotmail.com