L

Om os

Løgumkloster Danseforening med hjemsted i Løgumkloster blev stiftet den 8. februar 2001.
 
Foreningens formål er at sætte deltagerne i stand til at danse til moderne og klassiske rytmer og gennem dansen at udbrede glæde og social samhørighed og give andre mulighed for den samme glæde.
 
Der danses i Klosterhallerne, Idrætsvej Løgumkloster..
Instruktører er:
Ruth Wind (tlf. 74743482)
Tenna Iversen (tlf. 29852993)
Dorthe Detlef (tlf. 74752527)
 
Efter seneste generalforsamling den 5. februar 2019 og efterfølgende konstituering er foreningens bestyrelse:
 
Formand: Ruth Wind, Gåsblokvej 8, 6240 Løgumkloster, tlf. 74743482,
Næstformand: Sigrid Andersen, Rangstrupvej 20, 6534 Agerskov, tlf. 74833156
Sekretær: Viggo Christensen, Rugmarken 47, 6240 Løgumkloster, tlf. 61789809,
Kasserer: Jens Johannsen, Lærkevænget 3, 6360 Tinglev, tlf. 74643001
Heidi K.Lange, Emmerskevej 6, 6270 Tønder, tlf. 74725663
 
Suppleant: Tenna Iversen
 
Revisorer: Mogens Andersen og Kurt Kjærgaard
Løgumkloster Danseforening  | dansikloster@hotmail.com